> Par šogadu -> Doma, ka viss notiks


“Un tagad saki man tūliņ, cik vīrieši šeit jau bijuši”
“Neviens, atskaitot futbola klubu un paplašināto filharmonijas orķestri”
(Trīs draugi)


Cilvēks dabū ko lūdz, bet ne tādā veidā, kā iedomājies


Hesitantly, he moved toward her. She did not move away
He stopped hesitating
(The Gods Themselves)


Kā pēc jūsu domām, lai nogalina tēvu, ja viņa nekad nav mājas? Atliek brālis. Katrs šo jautājumu risināja, kā nu prata
(Franču romāns)


 


Lai veicas!
mARIS