Upē malka

Par šķēršļiem upē – pie jau zināmajiem tačiem nu var pieskaitīt arī lašu skaitītāju
Tači nummurējas no jūras

Lašu skaitītājs pirms 3. tača. Netālu no Vecsalacas tilta
Nav braucams. Esot apnesams pa labo krastu (bildes @Jānis & Inta)
1
2
3
Kā apbraukt skaitītāju

3. tacis
Izbraucams pa vidu/labo_malu (atkaribā no ūdens līmeņa)
Uzmanību – straume ir slīpa
Viegli apnesams pa labo krastu
(Visas taču bildes @Juris)
1
2
3
4

2. tacis
Iezīmēts, ka braucams pa vidējo posmu (e.g. pirmais vaļējais posms uzreiz pēc ~sētas) (nakamais posms marķēts sarkans)
Apnesams pa labo krastu (ne tik viegli kā pirmais)
1
2

1. tacis
Izbraucams pa labo krastu (gluds ūdens)
(teorētiski gar pašu kreiso arī (but why ??))
1
2
3