Kauss

2o23 nolikums
2o23 Rezultāti
nobrauktās j.j.
Pasaules Čempionāta presrelīze (by Sandra )
Un vēl viena variācija par tēmu

Pastāsts

Tālajā 2o12. gadā radās doma, ka maratonu organizatoriem vajadzētu mazliet čupoties -> gan vienam otru pareklamēt, gan arī motivēt dalībniekus sarēķinot maratonu kopsavilkumu -> to visu noformējot kā Maratonu Kausu. Atzīstos, ka psihopātiskā ideja ir mana bet pirmais sarunu posms notika pie Didža (zināms kā Lauksaimnieks). Tā nu sākumā bijām trīs (bez jau pieminētajiem arī Jānis (tas kurš Balodis)). Attiecīgi arī sacensības visas sezonas garumā sākot ar Gauja XXL, Rīgas Maratonu, Salacas Maucienu un noslēdzot ar Gaujas bāzienu
Vēlāk pievienojās arī Atis ar Velnagrāvi
It kā plānoja arī Ogre un Bārta bet kaut kā nesanāca

Pastrīdējāmies vai šo saukt par airēšanas vai ūdensmaratonu kausu -> tā nu dažādās vietās figurē abi nosaukumi bet reālajā dzīvē šo sauc vienkārši par Kausu
Nolēmām, ka maratons ir vismaz 42 (bet reāli bieži vien 1oo)
Jau pašā sākumā ieviesām jauku tradīciju -> pasākumu sākt uzreiz ar apbalvošanu -> respektīvi viss sākās ar pirti, kurā tika izstāstīta ideja un pie reizes arī apbalvoti iepriekšējā gada uzvarētāji

Jānis sagādāja Kausu. Tas ir ne tikai emblēma bet arī fizisks iemiesojums stiklā

Pirmos gadus dalībnieki, kuri bija braukuši visos maratonos saņēma ari sudraba nozīmītes, bet tas mums kaut kā izbeidzās

(mazliet) psihopātiskam pasākumam arī (mazliet) psihopātiskas balvas – tradicionāli, uzvarētāji saņem kausus no virtuves piederumu klāsta (lielākais, manuprāt, 3 litri). Meitenēm tiek alus kausi bet zēniem mazliet smalkākas glāzītes

Par vērtēšanu
Maratoniem dažādi garumi un grūtības pakāpes bet to visu kaut kā jāsaskaita kopā. Mazliet pastrīdējāmies bet beigās sarunājām katram maratonam (un distancei) piešķirt izlīdzinošo koeficientu
Nolēmām vērtējot maratonus skaitīt nevis laikus bet gan iegūtās vietas -> kas arī atspoguļo reālo situāciju (sacenšas ar (parasti jau labi zināmu) konkurentu, nevis mēģina atbraukt noteiktā laikā), turklāt (ja būsim pavisam godīgi) gadās, ka precīzs finiša laiks netiek piefiksēts, bet kurš atbraucis pirms kura jau nu droši ir zināms
Bija ideja par izlīdzinošo koeficientu katrai laivu klasei taču tā arī nekļuva skaidrs kādiem šiem koeficientiem jābūt (turklāt (dzīve nav nekāds rožu dārzs) tiem vajadzētu mainīties arī no straumes ātruma)
Ik pa brīdim tiek piesaukta arī, tā saucamā, tūkstošnieku sistēma, taču tai šinī gadījumā būtu būtiski trūkumi -> jo īpaši ja klasē ir neliels skaits dalībnieku (viens (ātrākais) dalībnieks klasē nosaka visas klases rezultātus)
Gadu gaitā formula ir mazliet mainījusies. No 2o14. sākām ņemt vērā dalībnieku skaitu klasē (e.g jo lielāka konkurence, jo uzvara vērtīgāka)
No 2o22. gada formula kļuvusi logaritmiskāka, ņemta vērā būtiskāko fizikas konstanšu ietekme kā arī novērsti iepriekšējās formulas ierobežojumi (pie dalībnieku skaita, kurš pārsniedz 42)

2o17. gadā iniciatīva apsīka un vairs nespējām paši ievērot savas apņemšanās, tāpēc kausu apturējām
Pagāja laiks, bija mainījusies situācija, un 2o21. gada beigās vienojāmies, ka varētu mēģināt atkal. Uzrunājām arī Jāni ar Zombiju
2o22. gada sezonā tātad
Gauja XXL (Elza un Jānis Tomsons)
Zombijs (Jānis Krumbergs)
Velnagrāvis (Atis) (tomēr nenotika)
Mauciens (Māris)
Bāziens (Jānis Balodis)
Ja jau tradīcija, tad tradīcija -> arī 2o21 gadu sākam ar pasākumu un apbalvošanu (manuprāt sanāca gana jauks, kaut gan bija ziema)

Interesanti, ka Kausa ideju no mums “aizņēmušies” arī poļi un lietuvieši (ja vēl atceramies, ka arī Vohandu ideja arī nāk no kāda Latvijas maratona, tad varam droši teikt, ka Latvijas maratonistu ieguldījums pasaules ūdensmaratonu attīstībā ir nenovērtējams ;)

Pielikumā iepriekšējo Kausu rezultāti


Memoranda superdrafts

Kausa ideja – apvienot visu Latvijas ūdens (airēšanas) Maratonu rezultātus un noteikt Latvijas lielāko
‘maratonistu’ (tiek atsevišķi skaitītas meitenes , vīri un ārzemnieki)
Kausa vērtēšana izskaidrota Nolikumā
Kausa organizēšanā piedalās visi ūdensmaratonu sacensību Rīkotāji
Kausa struktūra ir federatīva:
Pieņemot lēmumus katra Maratona pārstāvim ir viena balss
Kausa rīkotāji nenosaka un neregulē katra atsevišķā maratona norisi (laiku, distances, laivu klases (taču rēķinot Kausa rezultātus klases var tikt dalītas vai apvienotas atbilstoši Nolikumam), dalībnieku skaitu, dalības maksas etc.)
Par katru nākamo sacensību iekļaušanu Kausā lemj iepriekšējā gada sacensību organizatori (ja sacensību organizators ir izrādījis par to interesi vismaz līdz aktuālās sezonas 1. martam)
Katra gada sākumā (vai iepriekšējā noslēgumā) Rīkotāji vienojas par attiecīgā gada Nolikumu

Lai popularizētu Kausu un pārējos Maratonus Rīkotāji vienojas:
Pēc katra Maratona beigām, laicīgi iesniegt precīzus (pārbaudītus) rezultātus Kausa rezultātu aprēķinam
Organizēt un finansiāli atbalstīt noslēguma pasākumu un balvas
Mājas lapas:
Izvietot Rīkotāja galvenajā mājas lapā Kausa un visu Rīkotāju logo (ar saiti uz Rīkotāja mājas lapu), ka arī Nolikumu. (detaļas – e.g logo lielums, izvietojums etc. Netiek limitēts)
Izvietot sarakstu (aka kalendāru) ar saiti uz katra Maratona nolikumu (kad tas ir pieejams)
Informēt mājas lapas apmeklētājus par tuvāko maratonu
Taču nav pienākums publicēt nolikumus, afišas etc. Nav pienākums tieši informēt sava Maratona dalībniekus (e.g. epasti, zvani etc.)
Sava Maratona laikā izlozēt divus personalizētus bezmaksas ielūgumus uz nākamo Maratonu

Ieguvumi no visa šī
Rīkotāji:
Savstarpēja reklāma
Lielāks (motivētāku) dalībnieku skaits
Iespēja kooperēties

Dalībnieki:
Sacensība visas sezonas ietvaros
Lielāka konkurence
Dalībnieku atpazīstamība
Noslēguma pasākums
Virtuves piederumi

Gan jau vēl kaut ko atcerēšos -> pierakstīšu

mARIS

Iepriekšējie rezultāti
2o12
2o13
2o14
2o15
2o16
2o17
2o21
2o22
2o22 Nobrauktie km
2o23
2o23 nobrauktie km

Rīkotāji
https://gaujaxxl.lv/

https://www.facebook.com/Kajakumafija/


http://mauciens.fr

http://airesana.lv/gb