FYI – Pievienots Saulkrastu airēšanas svētku nolikums

FYI – Pievienoti Maltas rezultāti

 

 

 g3

 

Ūdensmaratonu Kauss

Pēc darbaļaužu lūgumiem – arī šogad tomēr notiks Ūdnesmaratonu kauss. Pieejams nolikums (nav būtisku izmaiņu salīdzinājumā ar pagājušo gadu).

 

Nākamās sacensības (15. jūlijā)Velnagrāvja/Ozolnieku maratons

Obligāto piedalīšanos izlozējuši

Arnis Kalniņš (daudz laimes dzimšanas dienā) un Krista Bondare

 

 

 

Paldies, mARIS