FYI

> Plānots, ka Ūdensmaratonu Kausa apbalvošana, balle, pasākums un viss pārējais notiks 13. janvāra nedēļas nogalē. Vieta, dienu skaits, nepieciešamās vīzas un viss pārējais tiks precizēts. Ir varianti

> Vēl 9 dienas jāpaciešas. Tad dienas kļūs garākas un paliks siltāks. Iedvesmai šis

> …Pats vārds [konsekvences], protams, izveidojies latīņu valodā no con + sequi, kas nozīmē sekošanu, došanos līdzi. Tā mēs varam vēl vairāk paplašināt vārda lietojumu – māte var lietišķi apvaicāties bērnam uz podiņa, vai “konsekvences” jau redzamas, puisis var jautāt meitenei, vai viņa gatava būt par “reālu konsekvenci” gājienā pa naktsklubiem, bet politiķi var sevi uzskatīt par “konsekventiem” valodas lietotājiem, ja viņu teiktajam ir šādas “konsekvences” (Par konsekvencēm. Ilmārs Šlāpins. Jauno latviešu valoda)

Veiksmīgas brīvdienas
mARIS